Stichting Het Kan Anders

Maak juridische procedures tegen N207 Zuid mogelijk!

De Stichting Het Kan Anders is opgericht door de Vereniging Vrienden van het Bentwoud, de Vereniging tot Behoud van Landelijk Waddinxveen en de Vereniging Groenpoort Hazerswoude e.o. In Het Molenberaad werken deze verenigingen samen met verkeerskundigen om de aanleg van de N207 Zuid van de A12 door het Bentwoud tot Hazerswoude te voorkomen en om de overheidsgelden eerst te besteden aan het oplossen van de echte verkeersknelpunt in de regio. Om dat te bereiken is heel vaak deelgenomen aan de inspraakavonden, formeel ingesproken, overleg gevoerd met provinciale en lokale politici en bestuurders, en is onderzoek in opdracht gegeven. Op dit onderzoek ‘Het kan ander, het kan beter… en dat zonder N207 Zuid’ van 21 november 2019 is door de politiek positief gereageerd. Helaas heeft dit niet geleid tot een andere politieke keuze. Daarom staat voor ons als verenigingen en burgers alleen nog een juridische weg open.  

Juridische procedures met inzet van een advocaat zijn duur. Daarom roepen wij u op om te doneren. Hier kunt u onze doelstellingen nalezen.

Hoe pakken we het aan?

De eerste stap bestaat uit het opstellen en indienen van een bezwaarschrift bij het zogenaamde Provinciaal Inpassingsplan. Dat doen we in samenwerking met een advocatenkantoor uit Waddinxveen. In deze fase beoordelen we samen met het advocatenkantoor of een gang naar de Raad van State tegen de aanleg van de N207 Zuid kans van slagen heeft.
Alleen bij een positief oordeel daarover is de tweede stap een procedure bij de Raad van State. Als we denken geen kans te maken zetten we deze tweede stap niet.
In ons beleidsplan hebben we dit uitgewerkt. Daar kunt u ook vinden hoe we met eventuele overblijvende middelen omgaan.

Uw Donatie

Voor beide stappen hebben we veel geld nodig. Voor de volledige procedure wordt dit geschat op ca € 25.000.  Daarom vragen wij u te doneren.

De Stichting heeft de ANBI status in aanvraag

Vlinder

Help ons en doneer!

Scan een van onderstaande QR-codes met uw mobiel (de bedragen zijn aanpasbaar) voor een donatie of stort uw bijdrage direct op  rekening:

NL03 INGB 0008 2522 41
tnv Stichting Het Kan Anders

Doneer € 10
Doneer € 25
Doneer € 50 of een ander bedrag