Help ons met uw financiële steun

Scan een van onderstaande QR-codes met uw mobiel (de bedragen zijn aanpasbaar) voor een donatie of stort uw bijdrage direct op  rekening:

NL03 INGB 0008 2522 41
tnv Stichting Het Kan Anders

De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als ANBI

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn.

2303-10
Doneer € 10
2303-25
Doneer € 25
2303-50
Doneer € 50 of een ander bedrag