KvK nummer 83028587

RSIN 862697475

Over Ons

De Stichting Het Kan Anders is opgericht door de verenigingen die samenwerken in Het Molenberaad. Het Molenberaad heeft onderbouwde alternatieven aangeleverd, die de knelpunten in de regio adresseren en de leefbaarheid en landschappelijke kwaliteiten in stand houden. De kwaliteiten van de open polder, het Bentwoud en gevoelige gebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck, Broekvelden, De Wilck, Vettenbroek en Polder Stein. Een samenvatting van ons verkeerskundig plan kunt u lezen in de publicatie “Het kan anders Het kan Beter – En dat zonder N207 Zuid”, die al in november 2019 is gepubliceerd.  Hoewel deze publicatie positief werd ontvangen door de politiek, heeft dit niet geleid tot andere keuzes. Met de stichting “Het kan anders” kunnen wij in de toekomst de bestuurlijke plannen juridisch toetsen.

 1. De stichting heeft tot doel: het voorkomen en beperken van verkeersoverlast en de beleving daarvan in de regio Hazerswoude, Boskoop, Waddinxveen en wijdere omgeving met als doel bescherming van waarden op het gebied van natuur, recreatie, landschapskwaliteit en leefbaarheid in deze regio.
 2. De stichting tracht haar doelen te bereiken door:
  – het constructief meedenken in planologische ontwikkelingen en het bieden van alternatieven;
  – beïnvloeding van de publieke opinie en relevante politieke en overheidsorganisaties;
  – het zoeken van samenwerking met andere groeperingen die de doelstellingen van de stichting kunnen helpen verwezenlijken;
  – het verwerven van financiële middelen waarmee bijgedragen kan worden aan juridische procedures;
  – het voeren van rechtszaken en juridische procedures;
  – overige activiteiten die de doelstelling van de stichting ondersteunen.
U kunt hier het beleidsplan van de stichting “Het kan anders” downloaden.
De statuten van de stichting kunt u hier downloaden.
2303-10
Doneer € 10
2303-25
Doneer € 25
2303-50
Doneer € 50 of een ander bedrag